UNGVOKSEN

(Endringer vil forekomme og oppdateres ila. uken)

STJERNEBARNA

SØNDAGSMØTE

EXODUS – JULEKONSERT

BØNNEMØTE

SØNDAGSMØTE

ELDREFEST

STJERNEBARNA

RAGNAR HATLEM: Det folkerettslige grunnlaget for Israel

TIRSDAGSTREFF

Harald Busch synger og taler.