Tirsdagstreff

Søndagsmøte

Småbarnstreff

Bønnemøte

Søndagsmøte

Kveldsmøte for ungdommer og ungvoksen

Søndagsmøte

Bønnemøte og forbønnstjeneste

Bønnemøte og forbønnstjenestet

Søndagsmøte