Søndagsmøte

Tale: Vidar Brautaset.

Sang: Rene Jensen m/ team.

Kafé etter møtet.

Hjertelig velkommen!