Eldrefest

Trond Gundersen taler. Sang av Blå Kors-koret (Kristiansand).