Søndagsmøte

Tale: Rune Tobiassen
Sang: Exodus
Kafé etter møtet