Søndagsmøte

Tale: Peter Haltorp
Sang: Sveinung Hølmebakk
Kafé etter møtet