Julaften fra Studio B

Apell: Ole Kristian Iglebæk
Sang: Siren Wilhelmsen og
Ronnie Jacobsen