Pinse i Sør – Lovsangsfest

Filadelfia Kristiansand
«Unådde folkeslag»
Appell ved Jan Kjosavik