RAGNAR HATLEM: Det folkerettslige grunnlaget for Israel