Samlingsfest

Tale: Arne Gundersen

Sang: Gospelkoret Exodus

Kafé etter møtet