Samlingsfest

Tale: Olav Dahl
Sang: Exodus
Kafé etter møtet