Samlingsfest

Tale: Peter Haltorp
Sang: Gospelkoret Exodus
Søndagsskole
Kafé etter møtet