Samlingsfest

Møte for hele familien med Elin & Geir Myhra. Koret Exodus deltar, samt lovsangsband. Bevertning etter møtet. Hjertelig velkommen!