Søndagsmøte

Tale: Arne Gundersen
Lekerom for barna
Kafé etter møtet