Sangmøte

Arvid Pettersen m/ familie.
Søndagsskole.
Kafé etter møtet.