Søndagsmøte

Tale ved Arvid Solheim. Sang av Sveinung Hølmebakk og lovsang ledet av Daniel Dahl med team. Søndagsskole for barna. Kafé etter møtet.