Søndagsmøte

Taler: Peter Haltorp
Synger: Siren og Ronnie
Søndagsskole.