Søndagsmøte

Ole Kristian Iglebæk taler. Lovsang ved René Jensen m/team. Sang av Siren Wilhelmsen og Svein Helge Vikse. VIPP for barna. Kafé etter møtet. Hjertelig velkommen!