Søndagsmøte

Tale ved Ole Kristian Iglebæk. Sang av koret Exodus.
Eget opplegg for barna. Kafé etter møtet. Hjertelig velkommen!