SØNDAGSMØTE

Tale: Torsten Mentzoni

Sang: Tom Magnussen

Søndagsskole

Kafé etter møtet!