Søndagsmøte

Tale ved Oddvar Søvik. Sang av Lovsangsteam.
Eget opplegg for barna. Kafé etter møtet. Hjertelig velkommen!