Søndagsmøte

Tale ved Oddvar Søvik. Sang av Restart Mass Choir m/Tom Jarle Istad Kristiansen.
Eget opplegg for barna. Kafé etter møtet. Hjertelig velkommen!