Søndagsmøte

Tale ved Ole K Iglebæk. Sang av Tom Jarle Istad Kristiansen m/team.
Eget opplegg for barna. Hjertelig velkommen!