Søndagsmøte

Tale Ole Kristian Iglebæk taler. Koret Exodus synger. Søndagsskole. Kafé etter møtet. Hjertelig velkommen!