Søndagsmøte

Tale ved Sten Sørensen. Sang av Lovsangsteam.
Eget opplegg for barna. Hjertelig velkommen!