Søndagsmøte

Tale ved Peter Halltorp. Sang av Rene m/team.
Eget opplegg for barna. Hjertelig velkommen!