Søndagsmøte

Tale ved Endre Sagedal. Sang av Tom Magnussen og Anita M. Hernes. Søndagsskole. Hjertelig velkommen!