Søndagsmøte

Tale ved Olav Dahl. Sang av koret Exodus. Eget opplegg for barna. Hjertelig velkommen!