Søndagsmøte

Tale ved Olav Dahl. Eget opplegg for barna. Hjertelig velkommen!