Søndagsmøte

Velkommen til familiemøte med SEVEN-jentene og apell ved Elin Myra. Åpen kafe etter møtet. Hjertelig velkommen!