Søndagsmøte

Tale ved Fredrik Tybakken. Sang av koret Exodus. Eget opplegg for barna. Hjertelig velkommen!