Søndagsmøte

Endre Sagedal taler. Lovsangsteam deltar.