Søndagsmøte

Sang av koret Exodus. Eget opplegg for barna. Hjertelig velkommen!