Søndagsmøte

Tale: Geir Myra.

Sang: Tom Jarle m/ team.

Kafé etter møtet.

Hjertelig velkommen!