Søndagsmøte

Tale ved Geir Johannessen og sang med Tom Magnussen og Anita Hernes. Søndagsskole.
Kafé etter møtet