Søndagsmøte

Tale ved Olav Dahl og sang av gruppen Justified. Søndagsskole.
Kafé etter møtet