Søndagsmøte

Tale: Oddvar Søvik.
Sang: Exodus.
Kafé etter møtet.