Søndagsmøte

Tale: Oddvar Søvik
Sang: Rejoice
Søndagsskole
Kafé etter møtet