Søndagsmøte

Tale: Harald Avtjern
Sang: Restart Mass Choir
Søndagsskole
Kafé etter møtet