Søndagsmøte

Tale: Vidar Brautaset
Sang: Lovsangsteam
Søndagsskole
Kafé etter møtet