Søndagsmøte

Tale: Kenneth Fjell Rasmussen
Sang: René m/ team
Kafé etter møtet