Søndagsmøte

Tale ved Bjarne Vilhelm Langemyr. Sang av Familien Langemyr med bl.a. “special guest” Filip Bernard (fra The Voice på TV2). VIPP for barna. Kafé etter møtet. Hjertelig velkommen!