Søndagsmøte

Tale: Harald Avtjern
Sang: Lovsangsteam
Søndagsskole
Kafé etter møtet