Søndagsmøte

Tale: Helge Nupen (Swaziland)
Sang: Siren og Ronnie
Søndagsskole
Kafé etter møtet