Søndagsmøte

Tale: Harald Avtjern
Sang: Rene m/team
Kafé etter møtet