Søndagsmøte

Tale: Kjell Ohldieck
Sang: Rejoice
Søndagsskole
Kafé etter møtet