Søndagsmøte

Tale: Vasily F. Raychynets
Sang: Lovsangsteam
Kafé etter møtet