Søndagsmøte

Tale: Geir Johannessen
Sang: Gospelkoret HIM
Søndagsskole
Kafé etter møtet