Søndagsmøte

Tale: Harald Avtjern
Sang: Exodus m/Tom Jarle
Søndagsskole
Kafé etter møtet