Søndagsmøte

Tale og sang: Harald Busch
Kafé etter møtet