Søndagsmøte

Tale ved Harald Avtjern. Sang ledes av Tom Jarle Istad Kristiansen med team og band. Søndagsskole. Kafe etter møtet.